Historie

V roce 2008 se naše společnost začala věnovat problematice svolání a vyrozumění JPO a od roku 2009 jsme uvedli do provozu první verzi svolávacího systému JAY. Při vývoji tohoto systému jsme spolupracovali přímo s veliteli jednotek SDH a operačními důstojníky v daném kraji. Tito lidé se neustále podílí na dalším vývoji a rozšiřování možností systému JAY. Ten lze využít i pro ostatní složky IZS či jiné potřeby zřizovatele.

Základní myšlenka

Základní myšlenkou, kterou jsme se při vývoji tohoto systému řídili, byla dostupnost i pro jednotky nižších kategorií tak, aby mohly využívat moderních technologií a současně neřešit investice do drahých zařízení. Systém je vyvíjen modulárně a na základě podnětů členů SDH a pracovníků z KOPIS. Primárně byl vyvinut pro SDH, ale je využíván i v nemocnicích a u PČR. Je možné jej přizpůsobit dle potřeb uživatele a dohodnout individuální vývoj dalších přídavných modulů.

  • Po dohodě je možné provést kompletní prezentaci systému přímo v sídle jednotky, případně zřizovatele.
  • Základní modul systému je možné otestovat zdarma.
  • Zařazení do systému je zdarma.
  • Smlouvu o poskytování služeb JAY lze kdykoliv vypovědět ( vždy ke konci kalendářního měsíce ).
  • Fakturace služeb probíhá elektronicky.

Koncept JAY systému

Koncept JAY systému

Orientační schéma JAY systému

Orientační schéma JAY systému