Poskytování služby pro IZS

  • Spolupráce s KOPIS HZS ČR
  • Dodávka služby pro JPO

GTS Novera, a.s.

GTS Novera, a.s.

Společnost TELwork, s.r.o. je projektový koordinátor a realizátor zákaznických přípojek pro spol. GTS Novera a.s.

Dragon Internet, a.s.

ČVUT v Praze

About us

Vývoj prototypu pro určení vektoru zrychlení

Telematix, s.r.o

About us

Zúčastnění se na projektech a konzultacích v oblasti dopravní telematiky

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

About us