Popis jednotlivých modulů

Základní funkcí systému je vyrozumění jednotky o mimořádné události, kterou přijme na své tísňové lince operační středisko HZS ČR. Jednotka je o této skutečnosti informována systémem JAY prostřednictvím hromadného vyzvánění a zasláním SMS s popisem události. Hromadné vyzvánění je provedeno z jednoho telefonního čísla, které může být uloženo i pod specifickým vyzváněním.

Seznam modulů

Vyrozumění

Jedná se o základní modul. Modul provede svolání všech členů jednotky několika na sobě nezávislými kanály

Detaily

JPO

Tento modul umožňuje sledovat aktuální nastavení jednotky, historii doručených zpráv, výpisy doručenek na koncová zařízení, atd.

Detaily

Mobilní aplikace

Informačně svolávací systém má již od roku 2018 v provozu mobilní aplikaci pro OS Android. Aplikace byla vyvinuta pro plnou součinnost se svolávacím systémem JAY a je plně pod naší správou a dohledem.

Detaily

Tisk

Při vyhlášení poplachu vytiskne automaticky dokument obsahující kromě mapy s vyznačeným místem zásahu, také textové informace o místu a důvodu výjezdu

Detaily

Hlas

Při vyhlášení poplachu přeříká uživatelem navolené informace o výjezdu.

Detaily

Email

Jako alternativu k vyrozumění pomocí SMS nabízíme možnost zasílání PKV přímo do Vašeho mailboxu.

Detaily

Akceschopnost

Tento modul zpracovává data o akceschopnosti jednotky a jednotlivých členů za definované období za které poskytuje jejich report.

Detaily

Infopanel

Jedná se o zobrazení MU na monitoru či obrazovce s možností současného náhledu na popis události, přehled účasti na výjezdu a umístění místa události na mapě.

Detaily

Modul JPO

Tento modul umožňuje sledovat aktuální nastavení jednotky - jméno člena, telefonní číslo, zařazení v jednotce, historii doručených zpráv dle zadaného časového období, výpisy doručenek na koncová zařízení,v případě oprávnění možnost odeslat zprávu jednotce.

Vyrozumění

Vyrozumění

Jedná se o základní modul systému. Při vyhlášení MU z KOPIS je všem členům jednotky současně doručována SMS s popisem události a příchozí hovor.

Akceschopnost

Akceschopnost

Akceschopnost - rozšíření o možnost sledování stavu akceschopnosti JPO. Systém tedy automaticky nepřetržitě kontroluje početní stav členů (velitel, strojník, hasič) s nastaveným minimálním počtem pro dané zařazení. Pokud tento počet klesne pod stanovenou mez, tak jsou o této skutečnosti informováni dle nastavení patřičné osoby (většinou velitelé daného JSDH). Členové svůj status (jsem schopen výjezdu, nejsem schopen výjezdu) do systému předávají pomocí svého mobilního telefonu. K předání informace do systému je zdarma a není zapotřebí žádné zvláštní aktivace jako je například datový přenos a podobně.

Pokud bude tedy chtít jednotka využívat tohoto modulu, navolí si daný minimální početní stav. Pokud člen nahlásí systému svůj status, bude zpracován do průběžného stavu jednotky. V případě, že dojde k vyhlášení výjezdu, je na všechny členy bez ohledu na jejich status provedeno dle nastavení vyzvánění se zasláním SMS.

Tisk

Při vyhlášení poplachu vytiskne automaticky dokument obsahující kromě mapy s vyznačeným místem zásahu, také textové informace o místu a důvodu výjezdu.

Modul ke svému provozu potřebuje pc s os win, internetovou konektivitu a tiskárnu. HW standardně nedodáváme, ale pomůžeme s konfigurací případně připravíme individuální nabídku na klíč včetně HW.

Ukázka tiskového výstupu

Hlas

Při vyhlášení poplachu přeříká uživatelem navolené informace o výjezdu.

Syntezátor hlasu není součástí aplikace.

Na požádání zajistíme instalaci volně šiřitelného syntezátoru Epos, případně poradíme s výběrem a nákupem komerčních syntezátorů.

Modul ke svému provozu potřebuje pc s os win, internetovou konektivitu. HW standardně nedodáváme, ale pomůžeme s konfigurací případně připravíme individuální nabídku na klíč včetně HW.

Ukázky některých zvukových výstupů:

Email

Jako alternativu k vyrozumění pomocí SMS nabízíme možnost zasílání PKV přímo do Vašeho mailboxu. Stačí nám pouze zaslat seznam emailových adres členů jednotky, kteří mají k dispozici data ve svých mobilních telefonech a my dále zařídíme vše potřebné. Naše doporučení je, založit si nový mailbox na google.com, který bude sloužit pouze pro příjem zpráv s PKV.

Detaily modulu

Mobilní aplikace

Informačně svolávací systém má již od roku 2018 v provozu mobilní aplikaci pro OS Android a iOS. Aplikace byla vyvinuta pro plnou součinnost se svolávacím systémem JAY a je plně pod naší správou a dohledem.

Mobilní aplikace Vás v současné verzi pomocí push notifikace:

  • Vyrozumí o MU do několika vteřin od vyhlášení
  • Zobrazí místo MU na mapě
  • Donaviguje Vás k místu události
  • Umožní Vám automaticky – datově – potvrdit účast na výjezdu
  • Přehraje příkaz k výjezdu
  • Zobrazí přehled členů, kteří potvrdí / zamítnou účast
  • Nabídne možnost ihned volat oznamovateli

Celá akce včetně doručení potvrzení o účasti veliteli jednotky se oproti SMS podstatně zkrátí a uživatelsky zpříjemní.

Potvrzená účast se zobrazí na mobilním telefonu u definovaných členů jednotky ( velitel, strojník, hasič ) případně lze nastavit individuálně pro konkrétní členy. Aplikace je určena pro OS Android/iOS a je nutné mít v mobilním telefonu aktivovaná data. V pohotovostním režimu aplikace žádná data nečerpá. Datové tarify jsou v dnešní době u mobilních operátorů poměrně dostupné a datová služba hodně rozšířená.

Bližší informace včetně ukázek a možnost stáhnout do Vašeho zařízení zde: Google Play

Z důvodu aplikace striktních bezpečnostních politik Google Play (nedovoluje aby aplikace měly přístup k SMS), máme k dispozici na našem serveru verzi aplikace, která SMS podporuje. Lokální úložiště

Detaily modulu

Infopanel

Jedná se o zobrazení MU na monitoru či obrazovce s možností současného náhledu na popis události, přehled účasti na výjezdu a umístění místa události na mapě.

Detaily modulu