Poskytování služby pro IZS

  • Spolupráce s KOPIS HZS ČR
  • Dodávka služby pro JPO

STAND BY

Projektování elektro nabíjecích stanic a fotovoltaik

Jablonka

Instalace optických kabelů, servis a technická podpora

Dragon Internet, a.s.

ČVUT v Praze

About us

Vývoj prototypu pro určení vektoru zrychlení

Telematix, s.r.o

About us

Zúčastnění se na projektech a konzultacích v oblasti dopravní telematiky

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

About us